W czasie zadusznym, w dniach 02-03.11.2012 zorganizowano dwa spotkania z pieśniami o rzeczach ostatecznych.  Zespół Monodia Polska złożony z czterech śpiewaków zaprezentował na nich XVIII-wieczne pieśni pokutne i pogrzebowe.

Monodia Polska to zespół śpiewaczy, praktykujący dawne polskie pieśni religijne i świeckie w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w Łomżyńskiem i na Kurpiach Zielonych. Zespół posługuje się skalami muzycznymi wcześniejszymi niż temperowana, zachowując dawny strój, emisję i maniery wykonawcze.

Teksty prezentowanych przez monodię pieśni skodyfikował w połowie wieku dziewiętnastego kapłan diecezji pelplińskiej ks. Michał Keller, którego dzieło służyć miało zachowaniu polskiej kultury i języka, rugowanych wówczas ze świątyń przez niemiecką hierarchię kościelną. Zgodnie z ówczesnym obyczajem zredagowany przezeń śpiewnik nie zawiera zapisu nutowego, gdyż melodie przekazywano od wieków wyłącznie w tradycji ustnej. Polska muzykalność wyrażała się bowiem w wariantowości. W praktyce do każdego tekstu przyporządkowane były liczne warianty melodyczne.

W ramach koncertów/spotkań  wykonano wersje pochodzące z północno-wschodniego Mazowsza, gdzie po dziś dzień są przez starszyznę praktykowane. Spotkanie prowadził Adam Strug – śpiewak, muzyk parający się od dwudziestu lat etnomuzykologią sakralną, jako badacz, praktyk i scenarzysta dokumentalnych filmów.  Każda z prezentowanych pieśni była poprzedzona wprowadzającym komentarzem Adama Struga.

Zgodnie z ideą projektu koncert/spotkanie zostało zaprezentowane dwukrotnie:

  • w Kościele św. Trójcy w Szczecinie
  • oraz w kościele pw. Matki Bożej Gromnicznej we wsi Mosty k. Goleniowa.

Wykonanie:
Monodia Polska w składzie: Adam Strug, Wawrzyniec Dąbrowski,Grzegorz Pawłowski,Piotr Piszczatowski

Więcej informacji o zespole na stronie: monodia.pl

Projekt  WOKÓŁ TRADYCJI 2012 dofinansowano z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Dziedzictwo kulturowe”.