31.03-02.04.2016

Program warsztatów 

Na przełomie marca i kwietnia odbyło się spotkanie poświęcone stosunkowo rzadko wykonywanym pieśniom wielkanocnym. Program warsztatów obejmował polskie tradycyjne pieśni wielkanocne od średniowiecza do współczesności oraz  łacińskie utwory z czeskich XV-wiecznych rękopisów  z repertuaru grupy Jerycho. 

Ze względu na doświadczenie i sposób pracy zespołu Jerycho spotkanie było ciekawym eksperymentem ukazującym próby rekonstrukcji muzyki średniowiecznej przy pomocy narzędzi stylistycznych pochodzących z żywej tradycji śpiewu polskiego ludu.

Poza samą nauką pieśni (głównie w wersjach polifonicznych) warsztaty  obejmowały elementy emisji głosu, oraz techniki wokalnej takie jak oddech, artykulacja i frazowanie. Część repertuaru wykonywana była z  towarzyszeniem tradycyjnego instrumentarium: fisharmonii, portatywu, oraz liry korbowej.

Całość została zakończona koncertem/pokazem powarsztatowym w Teatrze Kana w trakcie którego wykonany został następujący program:


 CHRISTUS SURREXIT

pieśni wielkanocne –
średniowiecze – tradycja - współczesność

 1. Adoracja Grobu i orędzie paschalne; Cantionale Ecclesiasticum 1824
 2. Wstał Pan Chrysus z martwych ninie; Mioduszewski, 1846
 3. Cantio Paschalis; Czechy ok. 1470
 4. Sekwencja wielkanocna trad; lata 70-te XX wieku
 5. Ofiarujmy chwałę w wierze; Mioduszewski, 1838
 6. Salve thronu Trinitatis; ms. Kras 52, ok. 1450
 7. motet Christus surrexit/ Chorus novae/ Christus surrexit Czechy; XIV wiek
 8. motet Ortoru virentium/ Virga Jesse/ Victimae paschali Italia; XIV wiek
 9. motet Christus jam surrexit/ Terra tremuit/ Angelus Domini/ Surrexit Christus Czechy; XIV w.
 10. Dziś Chrystus Król wiecznej chwały; Mioduszewski 1838

 

Mały fragment koncertu jest dostepny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=H7xOlSWECjY

 


 

Zaspół Jerycho 

JERYCHO to zespół wokalny posługujący się tradycyjnym idiomem śpiewu liturgicznego. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie stosując improwizowaną polifonię zaadaptowaną przez lidera Bartosza Izbickiego. Kreując nową przestrzeń muzyczną wokół tropów i sekwencji Jerycho urzeczywistnia wizję żywej tradycji owocnie praktykowanej do XIX wieku. 

 Skład zespołu:

 • Bartosz Izbicki (prowadzenie)
 • Paweł Szczyciński
 • Rafał Grozdew

  Bartosz Izbicki -  założyciel zespołu Jerycho, doktor historii, muzykolog, organista w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie. Od 2008 r. współpracuje z Zakładem Muzykologii Instytutu Sztuki PAN - m. in. przygotowuje komputerowe indeksy polskich antyfonarzy średniowiecznych. Zajmuje się również badaniem tradycji chorału gregoriańskiego w Polsce w XIX wieku.  Od 2009 roku współpracuje z Kapelą Brodów, z którą w roku 2010 nagrał płytę „Pieśni do Świętych Pańskich” oraz zagrał wiele koncertów. Ideałem muzyki liturgicznej jest dla niego  muzyka dawna, przechowana w ludowej tradycji. - Nie staram się wprowadzać na siłę nic nowego. Próbuję odkurzyć dawne perełki. Staram się nadawać im kształt, który pasowałby w tym miejscu, do tych ludzi i do tych czasów - wyjaśniał.

Więcej informacji:  http://jerycho2013.tumblr.com/about 

Projekt Wokół Tradycji 2016 został dofinansowany ze środków MKiDN , program Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna