W wyniku doświadczeń z  wyprawy do  Mołdawii i Naddniestrza zrealizowanej w październiku 2013 (w trakcie której  na krótko odwiedziliśmy również przyjaciół na Bukowinie) postanowiliśmy powrócić w rejony polskich wsi w Rumunii w okresie Wielkiego Postu.
Na początku marca 2013 wyruszyliśmy więc ponownie na Bukowinę w składzie: Witek Broda, Adam Strug, Stanisław Bieliecki i Rafał Foremski. 

Koncerty

Stacjonując w Pojanie Mikuli, przy współpracy z lokalnym rumuńskim księdzem katolickim  (Gabrielem Bocurem, któremu chcielibyśmy przy tej okazji jeszcze raz serdecznie podziękować za gościnę)  wykonaliśmy  w tym składzie dwa koncerty wielkopostne: jeden w Pojanie, drugi zaś w pobliskiej, dobrze nam znanej Pleszy.

W obydwu przypadkach barwa i siła głosu Adama Struga, kunszt wykonawczy Witka Brody, a także akompaniament starych, niesłyszanych w tych rejonach  instrumentów (lira korbowa, portatyw)  zdawały się robić na mieszkańcach duże wrażenie.  Zaśpiewaliśmy głównie pieśni ze śpiewnika pelplińskiego ks. Kellera z 1871.  


Po raz kolejny okazało się, że część śpiewanego przez nas, starego repertuaru jest w tych rejonach powszechnie znana, jednak  w zupełnie innych (często dwugłosowych) wersjach melodycznych.  Zdarzały się więc momenty, w których cały niemalże kościół bezgłośnie szeptał tekst śpiewanych przez nas pieśni. Ten wyjątkowy rodzaj zespolenia był chyba szczególnie poruszający w Pleszy, w której mogliśmy śpiewając, z bliska obserwować twarze znanych nam z życzliwości i otwartości osób.

Dokumentowanie pieśni

Koncerty, pozwalały nam  nawiązywać bliższe relacje z mieszkańcami.  Po naszych działaniach   mogliśmy już bez wielu wyjaśnień docierać do osób prowadzących śpiewy w kościołach, znających najlepiej lokalny repertuar.  Osoby te z kolei chętnie dzieliły się swoimi pieśniami, jednocześnie opowiadając, dodając komentarze i zadając pytania. Był to istotny element wyprawy, która  miała w zamierzeniu służyć również dokumentowaniu istniejących na Bukownie pieśni. Proces  był tym ciekawszy, że  dokonaliśmy go przy aktywnym udziale Adama i Witka -  doświadczonych muzyków, znawców i badaczy tradycji.  Nagrane materiały czekają obecnie na opracowanie i będą wkrótce dostępne na stronach internetowych projektu.

Podobnie jak w poprzednich przypadkach wyprawa została zrealizowana bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego, a wykonane koncerty miały charakter otwarty i bezpłatny.