W dniach  01-04.04.2012   w ramach cyklu „Wokół Tradycji 2012”  zorganizowano trzydniowe warsztaty polskich pieśni religijnych z tradycji wiejskiej, szlacheckiej, mieszczańskiej (XVII-XIX w.).

Program  obejmujący  pieśni wielkopostne, pasyjne, piety, do Świętych Pańskich, o duszy, o śmierci, o niebie i o piekle uzupełniły  opowieści o zwyczajach Wielkiego Postu, o pieśniach, modlitwach i muzyce. Opowieściami tymi  dzielili się znakomici znawcy muzyki i tradycji ludowej – czyli prowadzący warsztaty Ania i Witold Brodowie.  Warsztaty zakończył   koncert/ pokaz powarsztatowy, który zgodnie z ideą projektu polegającą na powracaniu z pieśnią tradycyjną w jej niegdysiejsze naturalne środowisko,  został zaprezentowany zarówno  w Teatrze KANA  w Szczecinie (dn. 03.04.2012)  jak i w Kościele pw. Matki Boskiej we wsi Danowo (w dn. 04.04.2012).

Ostatnia prezentacja zorganizowana  przy współpracy ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi „Zapiecek” w Danowie zakończyła się spotkaniem wspólnotowym  z udziałem uczestników , organizatorów i części okolicznych mieszkańców , które stało się okazją do prezentacji  kolejnych pieśni.

Więcej informacji o tych działanich można odnaleźć w opowieści filmowej Adama Ptaszyńskiego o projekcie Wokół Tradycji 2012 dostępnej  tutaj.

Informacje o prowadzących:
www.kapelabrodow.com

Projekt dofinansowano z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Dziedzictwo kulturowe”.