Pod koniec marca 2014 zrealizowaliśmy z Witkiem Brodą - znakomitym muzykiem, badaczem i  znawcą polskiej tradycji, kolejną wyprawę do społeczności polskich na rumuńskiej Bukownie.  Zorganizowaliśmy trzy spotkania/koncerty Pieśni Wielkopostnych w największych polonijnych skupiskach: Pleszy, Pojanie Mikuli i Nowym Sołońcu.

W wyprawie udział wzięli:

Kasia Kapela-Timingeriu, Jacek Timingeriu, Witek Broda,  Stanisław Bielecki i Rafał Foremski.

Podobnie jak w poprzednich przypadkach koncerty  były również w zamierzeniu zaproszeniem do spotkań i dzielenia się tradycyjnym polskim repertuarem, który jest wykonywany na tych terenach do dzisiaj.   Materiały będziemy starali się wkrótce opublikować na stronie projektu Wokół Tradycji. 

Szczególne podziękowania dla Pani Krystyny Cehanuc, bez której nasz pobyt na Bukowinie nie byłby możliwy.