Bartosz Izbicki jako muzykolog w bardzo intrygujący sposób łączy zainteresowanie muzyką dawną oraz polską muzyką tradycyjną bazując na trzech podstawowych kategoriach: tradycji, rekonstrukcji i kreacji . Spotkanie z Izbickim oraz prowadzonym przez niego zespołem Jerycho było kontynuacją procesu dotyczącego ukazania wzajemnego oddziaływania tych nurtów - służyć miało poznaniu repertuaru maryjnego w formie w jakiej przeniknął do kultury ludowej.

O programie warsztatów

Program warsztatów obejmował pieśni maryjne z tradycji ustnej, ze śpiewników, oraz ze średniowiecznych zapisów polskich i francuskich.
Uczestnicy warsztatów mieli rzadką okazję przeanalizowania - wraz z prowadzącymi warsztaty – ścieżek repertuaru począwszy od polskich śpiewów z tradycji ustnej, poprzez pieśni zapisane w XIX wieku, aby na koniec podjąć próbę interpretacji utworów późnego średniowiecza z terenu Polski (polskich i łacińskich). Finałem zaś było wykorzystanie efektów tych poszukiwań do wykonania pię-ciu łacińskich motetów zapisanych w Kodeksie z Montpellier (ms. H 196) z XIII wieku.

Koncert

Warsztaty zakończył koncert z towarzyszeniem bogatego instrumentarium (portatyw, fidel, lira korbowa, fisharmonia) który obejmował zarówno pieśni już zrekonstruowane przez Izbickiego na podstawie rękopisów w wykonaniu zespołu Jerycho, pieśni pochodzące z obszaru żywej tradycji jak i motety nad którymi pracowaliśmy wspólnie metodą laboratoryjną. Poszczególne utwory zostały poprzedzone komentarzem prowadzącego oraz cytatami dotyczącymi kwestii zagrożeń i zmian związanych z muzyką tradycyjną i muzyką liturgiczna z …. XIX i początków XX w. wyszukanych przez Izbickiego. Teksty te stworzyły niezwykłą perspektywę, która pozwoliła zorientować się widzom i uczestnikom projektu jakie problemy trapiły badaczy i miłośników muzyki tradycyjnej i liturgicznej, które z nich są nadal aktualne które obawy i prognozy sprawdziły się i jakie mają konsekwencje obecnie. Teksty te stworzyły oś dramaturgiczną prezentacji.